Leg med holdning

Cavemakers er ikke bare endnu et stykke legetøj. Faktisk har vi en drøm om at få den fysiske leg til at fylde mere hos børn.

For vi ønsker at sætte meget mere fokus på, hvor vigtig den fysiske leg er for vores børns udvikling – og samtidig vil vi udfordre brug-og-smid-væk kulturen.

Vores drøm er at gøre den fysiske leg sjov og attraktiv, og dermed udvikle børns nysgerrighed, fantasi, kreativitet og sociale kompetencer. Men vi vil gøre det med respekt for klodens ressourcer, som vi har til låns.

Leg der udvikler

Det er sjovt at lege, men det er også alvor. For børn er leg fundamentet for al læring, fordi børn lærer gennem leg – og børn udvikler sig gennem leg.

Vi ved, at vores børns leg har afgørende betydning for deres senere udvikling, og kikkede ind i noget af den forskning, der er omkring børns fysiske leg.  

De første 7 år er brug af sanserne grundlaget for at udvikle fantasi, kreativitet, motorik og sociale kompetencer. Det udvikler også barnets kropsbevidsthed og personlighed, og letter barnets evne til at lære mentale og sociale færdigheder.

Leg der udvikler

Det er sjovt at lege, men det er også alvor. For børn er leg fundamentet for al læring, fordi børn lærer gennem leg – og børn udvikler sig gennem leg.

Vi ved, at vores børns leg har afgørende betydning for deres senere udvikling, og kikkede ind i noget af den forskning, der er omkring børns fysiske leg.  

De første 7 år er brug af sanserne grundlaget for at udvikle fantasi, kreativitet, motorik og sociale kompetencer. Det udvikler også barnets kropsbevidsthed og personlighed, og letter barnets evne til at lære mentale og sociale færdigheder.

Viden om… Den gode leg

For børn handler det gode børneliv først og fremmest om leg og venskaber – og hvis vi kunne bestemme, burde det også gælde for alle voksne.

For selvom mange voksne opfatter børns leg som nuttet og sjov, er legen for barnet dybt alvorligt – og helt afgørende for dit barns videre udvikling.

Dit barn har naturligt lyst til at lege, og da legen kan udfordre virkeligheden, er den utrolig god til at omsætte de mange sanseindtryk til erfaringer. Faktisk er legen for førskolebarnet lige så vigtig for udviklingen som lektierne i skolen.

Viden om… Sanseintegration

Dit barn møder verden med sine sanser, og sanserne aktiveres bedst, når dit barn bevæger sig. Derfor er sanseindtrykkene det, der gør legen sjov.

Sanseintegration er en ubevidst hjerneproces, der ”samler det hele sammen”, så det, dit barn oplever gennem sine sanser, giver mening – og kan bruges.

Derfor er hjernen mest af alt en sansebearbejdningsmaskine indtil dit barn bliver omkring 7 år, og fordi vi er programmeret til gerne at ville stimulere vores hjerne, søger vi naturligt sanseoplevelser, som hjælper med netop det.

Viden om… Sanseintegration

Dit barn møder verden med sine sanser, og sanserne aktiveres bedst, når dit barn bevæger sig. Derfor er sanseindtrykkene det, der gør legen sjov.

Sanseintegration er en ubevidst hjerneproces, der ”samler det hele sammen”, så det, dit barn oplever gennem sine sanser, giver mening – og kan bruges.

Derfor er hjernen mest af alt en sansebearbejdningsmaskine indtil dit barn bliver omkring 7 år, og fordi vi er programmeret til gerne at ville stimulere vores hjerne, søger vi naturligt sanseoplevelser, som hjælper med netop det.

Viden om… Mental udvikling

Sanseintegration er det fundament, som boglig indlæring og social adfærd hviler på. Derfor er 3-7 års alderen en kritisk periode for sanseintegration.

Hvis de sansemotoriske processer udvikles som de skal i løbet af de første 7 år, får dit barn lettere ved at lære mentale og sociale færdigheder senere hen.

Der er en klar sammenhæng mellem fysisk aktivitet og mental udvikling, og derfor er sanseintegration gennem bevægelse, tale og leg utrolig vigtig – og jo mere varieret legen er, desto bedre bidrager den til dit barns udvikling.

Viden om… Fantasi

Modsat hvad mange tror, er børn ikke naturligt kreative. Men gennem legen udvikler de deres fantasi og kreativitet, og derfor er legen så vigtig.

Når børn bliver 4-5 år, kan de forbinde adskilte ting til et fantasiunivers, og selvom det ”bare” er fantasi, udgør legen for barnet virkelige erfaringer.

Det er typisk i den alder, at de gør alt til en leg og helst leger, hver gang de ser deres snit til det. Nogle gange dominerer fantasien, og så bliver legen særligt medrivende. De oplever en slags flow, og her dukker kreativiteten frem.

Viden om… Fantasi

Modsat hvad mange tror, er børn ikke naturligt kreative. Men gennem legen udvikler de deres fantasi og kreativitet, og derfor er legen så vigtig.

Når børn bliver 4-5 år, kan de forbinde adskilte ting til et fantasiunivers, og selvom det ”bare” er fantasi, udgør legen for barnet virkelige erfaringer.

Det er typisk i den alder, at de gør alt til en leg og helst leger, hver gang de ser deres snit til det. Nogle gange dominerer fantasien, og så bliver legen særligt medrivende. De oplever en slags flow, og her dukker kreativiteten frem.

Viden om… Kreativitet

Glæden ved at bygge, skabe og sætte ting sammen optager børn fra de er ganske små. For fantasien skal have hold i virkeligheden for at fungere.

Derfor skal legen følge visse normer, og det udfordrer barnets grænser for at mestre og forstå maksimalt. Det gælder i øvrigt også den sproglige fantasileg, der på samme måde er gavnlig for kreativitet og abstrakt tænkning.

Vores vestlige samfundsmodel er afhængig af, at hver ny generation bidrager med nye idéer og innovation, og derfor er fantasi og kreativitet så vigtigt.

Viden om… Sociale kompetencer

Integrationen af sanseindtryk danner grundlaget for gode relationer til andre. Både når der er gang i den, og når det er tid til ro og fordybelse.

Som når byggeriet af en hule kræver koordination, fordi hulen er noget helt andet i fantasien. Eller når legen med selve hulen ansporer til socialt rollespil.

Når barnet leger, lærer det at fungere i et samspil med andre og får oplevelser af sammenhold og nære relationer. Legen er også med til at lære barnet at følge regler, løse konflikter, bruge sin krop, tænke og bruge sin fantasi.

Viden om… Sociale kompetencer

Integrationen af sanseindtryk danner grundlaget for gode relationer til andre. Både når der er gang i den, og når det er tid til ro og fordybelse.

Som når byggeriet af en hule kræver koordination, fordi hulen er noget helt andet i fantasien. Eller når legen med selve hulen ansporer til socialt rollespil.

Når barnet leger, lærer det at fungere i et samspil med andre og får oplevelser af sammenhold og nære relationer. Legen er også med til at lære barnet at følge regler, løse konflikter, bruge sin krop, tænke og bruge sin fantasi.

Viden om… Kropsbevidsthed

Når dit barn leger, opbygger de mange forskellige sanseinformationer et indre sensorisk billede af krop og hjerne. Det kalder vi kropsbevidsthed.

Jo flere sanser, dit barn bruger, og jo flere bevægelsesvariationer, dit barn udfører, desto mere nøjagtig bliver dit barns helt eget kropskort.

Så ligesom Google Maps afspejler den fysiske verden, er kropsbevidstheden et slags indre kort over kroppen, og som en anden opdagelsesrejsende samler dit barn alle indtrykkene fra sine sanser til et samlet atlas over sig selv.

Viden om… Bevægelse

Når børn begynder at udvikle et verbalt sprog, knytter de første ord sig ofte til ting i bevægelse – og det er ikke helt tilfældigt.

Fysisk aktivitet og bevægelse stimulerer nemlig sanserne, og de er dermed vigtige byggeklodser til at udvikle og organisere hjernen.

Som når barnet via store bevægelser med hele kroppen lærer at forholde sig til rummet omkring sig – eller når barnet leger med redskaber, der giver kroppen bevægelsesmuligheder. Her falder nervesystemet nemlig til ro.

Viden om… Bevægelse

Når børn begynder at udvikle et verbalt sprog, knytter de første ord sig ofte til ting i bevægelse – og det er ikke helt tilfældigt.

Fysisk aktivitet og bevægelse stimulerer nemlig sanserne, og de er dermed vigtige byggeklodser til at udvikle og organisere hjernen.

Som når barnet via store bevægelser med hele kroppen lærer at forholde sig til rummet omkring sig – eller når barnet leger med redskaber, der giver kroppen bevægelsesmuligheder. Her falder nervesystemet nemlig til ro.

Viden om… Motorik

Mange børn sidder i dag mere stille end tidligere, og derfor har mange unge i dag en ringere motorik end deres jævnaldrende for bare 15-20 år siden.

Fordi den fysiske leg er afgørende for dit barns udvikling, er det vigtigt, at dit barn prøver kræfter med sin krop og udforsker, hvad man kan med den.

Leg er afgørende for udvikling af motorikken, og motorisk planlægning bygger bro imellem de sansemotoriske og de intellektuelle dele af hjernefunktionen. Fordi motorikken er så afgørende, er den fysiske leg vigtig i barnets første år.

Viden om… Risikofyldt leg

Specielt børn i 4-5 årsalderen tiltrækkes af den risikofyldte leg, hvor de oplever en stærk spænding i en opstemt blanding af frygt og fryd.

I den farlige leg opsøger og udfordrer børn deres egne grænser, og de møder og overskrider tærsklen for, hvad de tror, de tør og kan.

Den farlige leg er vigtig, fordi børn, der har fået knubs under leg, er bedre til at risikobedømme flere situationer end dem, der ikke har – og faktisk er børn ned til 3-4 år ret gode til at bedømme, hvad de kan, uden at komme til skade.

Viden om… Risikofyldt leg

Specielt børn i 4-5 årsalderen tiltrækkes af den risikofyldte leg, hvor de oplever en stærk spænding i en opstemt blanding af frygt og fryd.

I den farlige leg opsøger og udfordrer børn deres egne grænser, og de møder og overskrider tærsklen for, hvad de tror, de tør og kan.

Den farlige leg er vigtig, fordi børn, der har fået knubs under leg, er bedre til at risikobedømme flere situationer end dem, der ikke har – og faktisk er børn ned til 3-4 år ret gode til at bedømme, hvad de kan, uden at komme til skade.

Viden om… Legetøj

Når du køber legetøj, skal du vælge noget, der kan opmuntre barnet til at bruge hele kroppen eller til at bearbejde ting med hænderne.

Sanseligt orienteret legetøj tilbyder denne form for læring, og det omfatter legetøj, hvor barnet aktivt skal gøre en indsats for at skabe den gode leg.

Faktisk er det bedste legetøj det, som ikke har nogen bestemt anvendelse, men som giver mange muligheder for, at barnet kan bruge fantasien til at skabe sine egne lege – og det er faktisk en del af filosofien bag Cavemakers.

Plads til at tumle og tænke

Den fysiske leg skal prioriteres, og derfor har vi udviklet vores huler, som vi håber, kan skabe rammerne for både den vilde leg og for fordybelsen.

For børn fortjener den gode leg – både i fantasien og ud over hele gulvet i køkkenet, lige før gæsterne kommer væltende ind ad døren.

Derfor håber vi, at dit barn vil få stor glæde af at lege med sin hule både alene og sammen med andre. Uanset om den er et slot, et skib eller helt på månen. Og vi håber, at du som forælder vil elske hulerne lige så meget, som vi gør.

Legen længe leve!

Plads til at tumle og tænke

Den fysiske leg skal prioriteres, og derfor har vi udviklet vores huler, som vi håber, kan skabe rammerne for både den vilde leg og for fordybelsen.

For børn fortjener den gode leg – både i fantasien og ud over hele gulvet i køkkenet, lige før gæsterne kommer væltende ind ad døren.

Derfor håber vi, at dit barn vil få stor glæde af at lege med sin hule både alene og sammen med andre. Uanset om den er et slot, et skib eller helt på månen. Og vi håber, at du som forælder vil elske hulerne lige så meget, som vi gør.

Legen længe leve!

Vælg din helt egen Cavemaker…

Fra DKK 1.999
Fra DKK 2.399
Fra DKK 2.999
Fra DKK 2.999
Fra DKK 6.499
Fra DKK 11.999