En bæredygtig fremtid

Når dit barn bliver ældre, skal der også være plads til kreativitet, fantasi og leg. Derfor skal vi alle sammen passe godt på vores fælles klode.

Vi tror ikke på, at vi kan eller skal stoppe forbrug. Men vi tror på, at alt forbrug skal være bæredygtigt. Derfor vil vi gøre op med brug-og-smid-væk kulturen.

Et godt sted at starte er FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, fordi de dækker alle led, og fordi de er bredt forankret. Derfor har vi udvalgt nogle få relevante delmål, hvor vi konkret vil gøre en mærkbar forskel.

FN’s verdensmål 8.5

Målet er at skabe fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde med lige løn for arbejde af samme værdi for alle.

Den gode leg involverer andre end dig selv, og uanset alder, farve, baggrund, køn, kropsbygning, seksualitet og tro mv. er vi alle sammen lige meget værd.

Det lærer børn gennem leg, mens for os voksne kræver det aktive valg. Derfor inkluderer vi folk på kanten af arbejdsmarkedet, så de føler sig værdsat som en del af fællesskabet – og så anvender vi kun fabrikker med overenskomst.

FN’s verdensmål 8.5

Målet er at skabe fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde med lige løn for arbejde af samme værdi for alle.

Den gode leg involverer andre end dig selv, og uanset alder, farve, baggrund, køn, kropsbygning, seksualitet og tro mv. er vi alle sammen lige meget værd.

Det lærer børn gennem leg, mens for os voksne kræver det aktive valg. Derfor inkluderer vi folk på kanten af arbejdsmarkedet, så de føler sig værdsat som en del af fællesskabet – og så anvender vi kun fabrikker med overenskomst.

FN’s verdensmål 12.2

Dette mål handler om inden 2030 at opnå og sikre en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer.

En væsentlig del af dette mål omfatter vores materielle fodaftryk, og handler derfor om materialer, produktion, emballage og produktets levetid.

Derfor består alle vores huler af kun tre materialer, der er designet til genbrug og genanvendelse. Vi søger også at minimere mængden af emballage, mens vi gennem livstidsgaranti og Cave-Back ordning er med til at øge hulens levetid.

FN’s verdensmål 12.4

Målet er her at håndtere kemikalier miljømæssigt forsvarligt i hele deres livscyklus for at minimere negativ effekt på menneskers sundhed og miljøet.

Målet omfatter kemi som fx lim og kemisk affald, og på begge områder følger vi lovgivningen, ligesom vi løbende undersøger endnu bedre produkter.

For vi ønsker at alle led i produktets liv som minimum lever op til gældende standarder for håndtering af kemikalier og affald samt udledning til luft, vand og jord. Vi er ikke i mål, men vi stiller stadig højere krav til vores leverandører.

FN’s verdensmål 12.4

Målet er her at håndtere kemikalier miljømæssigt forsvarligt i hele deres livscyklus for at minimere negativ effekt på menneskers sundhed og miljøet.

Målet omfatter kemi som fx lim og kemisk affald, og på begge områder følger vi lovgivningen, ligesom vi løbende undersøger endnu bedre produkter.

For vi ønsker at alle led i produktets liv som minimum lever op til gældende standarder for håndtering af kemikalier og affald samt udledning til luft, vand og jord. Vi er ikke i mål, men vi stiller stadig højere krav til vores leverandører.

FN’s verdensmål 12.5

Dette mål fokuserer på inden 2030 væsentligt at reducere genereringen af affald gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

Ved at tænke cirkulært helt fra starten er vi allerede godt på vej. Men der er stadig mere at gøre lige fra produktion til genbrug og genanvendelse.

Vores huler er designet bevidst enkelt. Det stimulerer fantasien, men det gør også, at alle dele let kan skilles ad, repareres og genbruges – og hvis de ikke kan genbruges, kan materialerne genanvendes i nye former og produkter.

FN’s verdensmål 15.2

Målet er at fremme bæredygtig forvaltning af alle typer skove ved at stoppe skovrydning, genskabe forringede skove og øge skovrejsning og tilplantning.

Træ er fundamentet i vores huler. Fordi det er naturligt, fordi det er fornybart og fordi det er lækkert. Men vi stiller store krav til, hvor træet kommer fra.

Derfor bruger vi kun FSC-certificeret træ fra russiske skove, da det er her, den gode birk kommer fra. Vi vurderer, at FSC-ordningen er den bedste garanti for ordentligt træ, og derfor er det den standard, vi har valgt at bruge.

FN’s verdensmål 15.2

Målet er at fremme bæredygtig forvaltning af alle typer skove ved at stoppe skovrydning, genskabe forringede skove og øge skovrejsning og tilplantning.

Træ er fundamentet i vores huler. Fordi det er naturligt, fordi det er fornybart og fordi det er lækkert. Men vi stiller store krav til, hvor træet kommer fra.

Derfor bruger vi kun FSC-certificeret træ fra russiske skove, da det er her, den gode birk kommer fra. Vi vurderer, at FSC-ordningen er den bedste garanti for ordentligt træ, og derfor er det den standard, vi har valgt at bruge.

Vælg din helt egen Cavemaker…

Fra DKK 1.999
Fra DKK 2.399
Fra DKK 2.999
Fra DKK 2.999
Fra DKK 6.499
Fra DKK 11.999